News

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 (ปี 2022 - 2023)
31 May 2021

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 (ปี 2022 - 2023)


YFU High School Exchange Program 2022-2023
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 (ปี 2022-2023)

ระเบียนการรับสมัครและสอบคัดเลือก และใบสมัคร สามารถ Download ได้ที่ Click

 • สามารถเปิดไฟล์ “ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 ปี 2022-2023"   นี้ด้วยโปรแกรม Acrobat 7.0 หรือสูงกว่า
 • กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร
 • วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะไม่พิจารณาใบสมัคร  หากนักเรียนกรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน, คุณสมบัติไม่ตรงกับประเทศที่รับสมัคร (วัน-เดือน-ปีเกิด หรือ ผลการเรียน) และสำเนาใบรายงานผลการเรียนไม่ครบ 2 ปีย้อนหลัง
 • ศูนย์สอบกรุงเทพ –  ผู้สมัครสามารถเลือกวิธีการสมัครสอบได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
         1.  สมัครและชำระค่าสมัครสอบ ได้ที่ศูนย์รับสมัครของโรงเรียน
         2.  สมัครและชำระค่าสมัครสอบ ได้ที่สำนักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
         3.  สมัครออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้
              3.1 ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ  ชื่อบัญชี บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด  เลขที่ 058 004 3297 
              3.2 กรอกข้อมูลใบสมัครที่ http://yfuth.learning-inter.org/application พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินและผลการเรียนปี 2561-2562
              3.3 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ้วน จะดำเนินการส่งบัตรประจำตัวสอบและรายละเอียดสถานที่สอบให้ท่านทางอีเมล
 • ศูนย์สอบต่างจังหวัด – สมัครสอบและชำระเงิน ณ ศูนย์รับสมัครโดยตรง (ดูรายละเอียดหน้า 8-10 )

 

ประเทศที่เปิดรับสมัคร

Argentina อาร์เจนตินา     Austria ออสเตรีย     Belgium-Dutch เบลเยี่ยม-ดัตช์     Belgium-French เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส    Canada แคนาดา    Chile ชิลี    China จีน    Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก     Estonia เอสโตเนีย     Finland ฟินแลนด์     France ฝรั่งเศส      Germany เยอรมนี     Hungary ฮังการี     Italy อิตาลี     Japan ญี่ปุ่น     Latvia ลัตเวีย     Netherlands เนเธอร์แลนด์     Norway นอร์เวย์     Paraguay ปารากวัย     Poland โปแลนด์     Romania โรมาเนีย     Switzerland สวิตเซอร์แลนด์     UK สหราชอาณาจักร     USA สหรัฐอเมริกา

 

กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 • รับสมัคร                                                      บัดนี้ - 27 กรกฎาคม 2564  
 • สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์                           1 สิงหาคม 2564  
 • ประกาศผลสอบ                                           16 สิงหาคม 2564  
 • ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ        22 สิงหาคม 2564
 • รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ        23 - 27 สิงหาคม 2564
 • ประกาศเรียกผู้สอบผ่านอันดับสำรอง              29 สิงหาคม 2564
 • การเปลี่ยนประเทศ                                       3 กันยายน 2564

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ ขอรับใบสมัครได้จากศูนย์ประสานงานรับสมัครและสอบคัดเลือก วาย.เอฟ.ยู. ทั่วประเทศ
 • ส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้ 1) ใบสมัคร 2) ผลการเรียนปีการศึกษา 2562-2563 (4 ภาคเรียน) และชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท ณ ศูนย์รับสมัครสอบ (ดูรายละเอียดหน้า 8-10) พร้อมรับบัตรประจำตัวสอบเพื่อนำไปแสดงในวันสอบ
 • สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์
 • ผู้สอบผ่าน เข้าฟังปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)
68/958  หมู่ 8  ซอยรัตนาธิเบศร์ 28  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796
E-mail: yfuth_25@learning-inter.org | Facebook.com/YFUThailandOffice | line id: yfuth
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี  08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)