Application

ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2

ผู้สมัครสอบทั่วประเทศสามารถสมัครออนไลน์ผ่าน website YFU Thailand นี้

ขั้นตอนการสมัคร

  • ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนรัตนาธิเบศร์ ชื่อบัญชี บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เลขที่ 058-004-3297 
  • จากนั้นส่งหลักฐานการชำระเงิน ใบสมัคร และผลการเรียน ปี 2563 และ 2564 ผ่านช่องทางด้านล่างนี้
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ้วน จะดำเนินการส่งรายละเอียดการสอบให้ท่านทางอีเมล ภายใน 48 ชั่วโมง

หมายเหตุ: กรุณาอ่าน "ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก" ให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยภาษาไทย หากกรอกไม่ครบถ้วน วาย.เอฟ.ยู. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาใบสมัคร