Application

ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 28 ปี 2025-2026

ผู้สมัครสอบทั่วประเทศสามารถสมัครออนไลน์ผ่าน website YFU Thailand นี้

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 28 (ปี 2025-2026) 

ขั้นตอนการสมัคร

  • ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. เลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เลขที่ 155 8 94428 1
  • จากนั้นส่งหลักฐานการชำระเงิน ใบสมัคร และผลการเรียน ปี 2565 และ 2566 ผ่านช่องทางด้านล่างนี้
  • กรุณาเลือกวันสอบ ระหว่างวันที่ 6 หรือ 7 กรกฏาคม 2567
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ้วน จะดำเนินการส่งรายละเอียดการสอบให้ท่านทางอีเมล ภายใน 48 ชั่วโมง

หมายเหตุ: กรุณาอ่าน "ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก" ให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยภาษาไทย หากกรอกไม่ครบถ้วน วาย.เอฟ.ยู. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาใบสมัคร