News

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024 (1 ปีการศึกษา)
19 Apr 2022

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024 (1 ปีการศึกษา)

รับสมัคร

10 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2565

สอบข้อเขียนออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

ผู้สอบผ่านข้อเขียนลงทะเบียนเพื่อยืนยันสอบสัมภาษณ์

1-5 กรกฎาคม 2565

สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์หรือออนไซต์ ขึ้นกับสถาณการณ์

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565

ประกาศผลสอบ

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565

ปฐมนิเทศออนไลน์ เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดโครงการ

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19