News

วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย รับสมัครพนักงาน Assistant Coordinator Outbound
15 Jan 2023

วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย รับสมัครพนักงาน Assistant Coordinator Outbound

 

Assistant Coordinator Outbound (1 อัตรา)

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ YFU Family!

 

Job Description :

 • ดูแลเอกสารและประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครอง โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน วาย.เอฟ.ยู.
 • ดำเนินการด้านวีซ่าให้กับนักเรียน
 • จัดเตรียมการเดินทาง และ รับ - ส่ง นักเรียนที่สนามบิน
 • ช่วยดำเนินการและประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การประชุม ค่าย เป็นต้น
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Job Qualification :

 • การศึกษา ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office, email, line เป็นต้น ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเรียนรู้การทำงานใหม่ๆได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและสามารถทำงานประสานงานกับผู้อื่นได้
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถปฏิบัติงานเวลางาน นอกสถานที่ ค้างคืน หรือเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงาน หรือ เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Job Benefits

 • ประกันสังคม
 • ค่าพาหนะ ในกรณีไปทำงานนอกสถานที่
 • โบนัส ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

 

เงินเดือน : ตามตกลง โดยขึ้นกับคุณสมบัติและประสบการณ์

 

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566

 

สนใจร่วมงาน กรุณาส่งประวัติมาที่ E-mail : yfuth@learning-inter.org

เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปเพื่อนัดสัมภาษณ์ภายหลัง

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ  0 2965 8793, 0 2965 8794 
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์  08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์