News

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 27 ปี 2024-2025 (1 ปีการศึกษา)
2 May 2023

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 27 ปี 2024-2025 (1 ปีการศึกษา)

รับสมัคร 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2566
สอบข้อเขียน ออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566
ผู้สอบผ่านข้อเขียนลงทะเบียนเพื่อยืนยันสอบสัมภาษณ์ 20 - 27 มิถุนายน 2566
สอบสัมภาษณ์ ออนไซต์ วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลสอบ วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566
ปฐมนิเทศ  เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดโครงการ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม