Application

ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 ปี 2022-2023

ผู้สมัครสอบทั่วประเทศสามารถสมัครออนไลน์ผ่าน website YFU Thailand นี้

ขั้นตอนการสมัคร
ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนรัตนาธิเบศร์ ชื่อบัญชี บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เลขที่ 058-004-3297 
จากนั้นส่งหลักฐานการชำระเงิน ใบสมัคร และผลการเรียน ผ่านช่องทางด้านล่างนี้
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ้วน จะดำเนินการส่งรายละเอียดการสอบให้ท่านทางอีเมล ภายใน 48 ชั่วโมง

หมายเหตุ: กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้ครบถ้วน ก่อนสมัครกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยภาษาไทย หากกรอกไม่ครบถ้วน วาย.เอฟ.ยู. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาใบสมัคร