News

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน วาย.เอฟ.ยู. ประจำปี 2022-2023 รุ่นที่ 25
13 May 2021

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน วาย.เอฟ.ยู. ประจำปี 2022-2023 รุ่นที่ 25

YFU High School Year Program Exchange 2022-2023 YFU#25     

รับสมัคร:                                1 มิถุนายน - 27 กรกฏาคม 2564

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์:     วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

ประกาศผลสอบ:                     วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19