News

ประกาศเลื่อนกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 ปี 2022 - 2023 (1 ปีการศึกษา)
1 Jul 2021

ประกาศเลื่อนกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 ปี 2022 - 2023 (1 ปีการศึกษา)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีประกาศมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยขณะนี้นั้น

วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของนักเรียนผู้สมัครสอบ  จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 25 เป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2564 และเปลี่ยนรูปแบบการสอบข้อเขียนมาเป็นระบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 

รับสมัคร

1 มิถุนายน 2564 – 4 สิงหาคม 2564

สอบข้อเขียนออนไลน์

8 สิงหาคม 2564

ประกาศผลสอบข้อเขียน

11 สิงหาคม 2564

ผู้สอบผ่านข้อเขียนลงทะเบียนยืนยันการสอบสัมภาษณ์

11 – 18 สิงหาคม 2564

สอบสัมภาษณ์ (ออนไซต์หรือออนไลน์ขึ้นกับสถานการณ์)

22 สิงหาคม 2564

ประกาศผลสอบ

31 สิงหาคม 2564

ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดโครงการ

5 กันยายน 2564

 

วาย.เอฟ.ยู. ขออภัยในความไม่สะดวกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี้ด้วยค่ะ