News

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 (ปี 2022 - 2023) รอบที่ 2
18 Oct 2021

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 (ปี 2022 - 2023) รอบที่ 2

YFU High School Exchange Program 2022-2023
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 (ปี 2022-2023)

การรับสมัคร รอบที่ 2

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก และใบสมัคร สามารถ Download ได้ที่ Click

 • สามารถเปิดไฟล์ “ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 ปี 2022-2023 รอบที่ 2"   นี้ด้วยโปรแกรม Acrobat 7.0 หรือสูงกว่า
 • กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร
 • วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะไม่พิจารณาใบสมัคร  หากนักเรียนกรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน, คุณสมบัติไม่ตรงกับประเทศที่รับสมัคร (วัน-เดือน-ปีเกิด หรือ ผลการเรียน) และสำเนาใบรายงานผลการเรียนไม่ครบ 2 ปีย้อนหลัง
 • ผู้ปกครองและนักเรียน ที่จะสมัครสอบ รุ่นที่ 25 กรุณาติดต่อที่ yfuth_25@learning-inter.org หรือ line OA:  @yfuh หรือ 098 018 9925 (ระหว่างเวลาทำการ)

 

วิธีการสมัครสอบออนไลน์
มีขั้นตอนดังนี้

 1. ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ  ชื่อบัญชี บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด  เลขที่ 058 004 3297 

 2. กรอกข้อมูลใบสมัครที่ http://yfuth.learning-inter.org/application หรือ click พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินและผลการเรียนปี 2562-2563

 3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ้วน จะดำเนินการส่งบัตรประจำตัวสอบและรายละเอียดให้ท่านทางอีเมล

 4. วาย.เอฟ.ยู. จะแจ้งกำหนดเวลาสอบและขั้นตอนการสอบข้อเขียนออนไลน์ให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

 

 

ประเทศที่เปิดรับสมัคร

Argentina อาร์เจนตินา     Austria ออสเตรีย     Belgium-Dutch เบลเยี่ยม-ดัตช์     Belgium-French เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส    Canada แคนาดา    Chile ชิลี    Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก     Estonia เอสโตเนีย     France ฝรั่งเศส      Germany เยอรมนี     Hungary ฮังการี     Italy อิตาลี    Latvia ลัตเวีย     Norway นอร์เวย์     Paraguay ปารากวัย     Poland โปแลนด์     Romania โรมาเนีย     UK สหราชอาณาจักร     USA สหรัฐอเมริกา

 

กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 • รับสมัคร                                                                            บัดนี้ -  17 พฤศจิกายน 2564  
 • สอบข้อเขียน ออนไลน์                                                       21 พฤศจิกายน 2564  
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน                                                    23 พฤศจิกายน 2564  
 • ผู้สอบผ่านข้อเขียนลงทะเบียนยืนยันการสอบสัมภาษณ์        23 - 25 พฤศจิกายน 2564.
 • สอบสัมภาษณ์ (ออนไซต์หรือออนไลน์ขึ้นกับสถานการณ์)     28 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผลสอบ                                                                   3 ธันวาคม 2564
 • ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ                           10 ธันวาคม 2564
 • รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ                          11 - 15 ธันวาคม 2564
 • ประกาศเรียกผู้สอบผ่านอันดับสำรอง                                   16 ธันวาคม 2564
 • การเปลี่ยนประเทศ                                                               21 ธันวาคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)
68/958  หมู่ 8  ซอยรัตนาธิเบศร์ 28  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796
E-mail: yfuth_25@learning-inter.org | Facebook.com/YFUThailandOffice | line OA: @yfuth
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์  08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์