News

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 (ปี 2023-2024)
19 Apr 2022

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 (ปี 2023-2024)

YFU High School Exchange Program2023-2024
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 (ปี 2023-2024)

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก และใบสมัคร สามารถ Download ได้ที่ Click

  • สามารถเปิดไฟล์ “ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024"   นี้ด้วยโปรแกรม Acrobat 7.0 หรือสูงกว่า
  • กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร
  • วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะไม่พิจารณาใบสมัคร  หากนักเรียนกรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน, คุณสมบัติไม่ตรงกับประเทศที่รับสมัคร (วัน-เดือน-ปีเกิด หรือ ผลการเรียน) และสำเนาใบรายงานผลการเรียนไม่ครบ 2 ปีย้อนหลัง
  • ผู้ปกครองและนักเรียน ที่จะสมัครสอบ รุ่นที่ 26 กรุณาติดต่อที่ yfuth_26@learning-inter.org หรือ line OA:  @yfuth หรือ 082 218 4626  (ระหว่างเวลาทำการ)

 

วิธีการสมัครสอบออนไลน์
มีขั้นตอนดังนี้

  1. ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ  ชื่อบัญชี บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด  เลขที่ 058 004 3297 
  2. กรอกข้อมูลใบสมัครที่ http://yfuth.learning-inter.org/application หรือ click พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินและผลการเรียนปี 2563-2564
  3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ้วน จะดำเนินการส่งบัตรประจำตัวสอบและรายละเอียดให้ท่านทางอีเมล
  4. วาย.เอฟ.ยู. จะแจ้งกำหนดเวลาสอบและขั้นตอนการสอบข้อเขียนออนไลน์ให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย  สมัครสอบด้วยวิธีออนไลน์เท่านั้น

 

ประเทศที่เปิดรับสมัคร

Argentina อาร์เจนตินา     Austria ออสเตรีย     Belgium-Dutch เบลเยี่ยม-ดัตช์     Belgium-French เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส    ฺBrazil บราซิล    Canada แคนาดา    Chile ชิลี     Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก     Estonia เอสโตเนีย     Finland ฟินแลนด์     France ฝรั่งเศส      Germany เยอรมนี     Hungary ฮังการี     Italy อิตาลี     Japan ญี่ปุ่น     Latvia ลัตเวีย     Netherlands เนเธอร์แลนด์     Norway นอร์เวย์     Paraguay ปารากวัย     Poland โปแลนด์     Romania โรมาเนีย     Switzerland สวิตเซอร์แลนด์     Turkey ตุรกี     USA สหรัฐอเมริกา

 

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

รับสมัคร

บัดนี้ – 22 มิถุนายน 2565

สอบข้อเขียนออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

ผู้สอบผ่านข้อเขียนลงทะเบียนเพื่อยืนยันสอบสัมภาษณ์

1-5 กรกฎาคม 2565

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์หรือออนไซต์ ขึ้นกับสถาณการณ์

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565

ประกาศผลสอบ

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565

ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดโครงการออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

25 - 29 กรกฎาคม 2565

ประกาศเรียกผู้สอบผ่านอันดับสำรอง

31 กรกฎาคม 2565

การเปลี่ยนประเทศ

9 สิงหาคม 2565

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)

68/958  หมู่ 8  ซอยรัตนาธิเบศร์ 28  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796
E-mail: yfuth_25@learning-inter.org | Facebook.com/YFUThailandOffice | line OA: @yfuth
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์  08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์