News

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 27 (ปี 2024-2025)
2 May 2023

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 27 (ปี 2024-2025)

YFU High School Exchange Program 2024-2025
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 27 (ปี 2024-2025)

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก และใบสมัคร สามารถ Download ได้ที่ Click

  • สามารถเปิดไฟล์ “ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 27 ปี 2024-2025"   นี้ด้วยโปรแกรม Acrobat 7.0 หรือสูงกว่า
  • กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร
  • วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะไม่พิจารณาใบสมัคร  หากนักเรียนกรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน, คุณสมบัติไม่ตรงกับประเทศที่รับสมัคร (วัน-เดือน-ปีเกิด หรือ ผลการเรียน) และสำเนาใบรายงานผลการเรียนไม่ครบ 2 ปีย้อนหลัง
  • ผู้ปกครองและนักเรียน ที่จะสมัครสอบ รุ่นที่ 27 กรุณาติดต่อที่ yfuth_27@learning-inter.org หรือ line OA:  @yfuth หรือ 061 475 0427  (ระหว่างเวลาทำการ)

 

วิธีการสมัครสอบออนไลน์
มีขั้นตอนดังนี้

  1. ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. เลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เลขที่ 155 8 94428 1
  2. กรอกข้อมูลใบสมัครที่ Click พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินและผลการเรียนปี 2564-2565
  3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ้วน จะดำเนินการส่งบัตรประจำตัวสอบและรายละเอียดให้ท่านทางอีเมล ขอให้ติดต่อสำนักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย หรือ อีเมล yfuth_27@learning-inter.org หรือ line OA: @yfuth เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)
  4. วาย.เอฟ.ยู. จะแจ้งกำหนดเวลาสอบและขั้นตอนการสอบข้อเขียนออนไลน์ให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย  สมัครสอบด้วยวิธีออนไลน์เท่านั้น

 

ประเทศที่เปิดรับสมัคร

Argentina อาร์เจนตินา     Austria ออสเตรีย     Belgium-Dutch เบลเยี่ยม-ดัตช์     Belgium-French เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส    ฺBrazil บราซิล    Canada แคนาดา    Chile ชิลี     China จีน          Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก     Estonia เอสโตเนีย     Finland ฟินแลนด์     France ฝรั่งเศส      Germany เยอรมนี     Hungary ฮังการี     Italy อิตาลี     Japan ญี่ปุ่น     Latvia ลัตเวีย     Netherlands เนเธอร์แลนด์     Norway นอร์เวย์     Paraguay ปารากวัย    South Korea เกาหลีใต้   Switzerland สวิตเซอร์แลนด์     Turkey ตุรกี     Uruguay อุรุกวัย    USA สหรัฐอเมริกา

 

ปฏิทินงานการรับสมัครและการดำเนินงาน

รับสมัคร

15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2566

สอบข้อเขียน (ออนไลน์)

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566

ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

ผู้สอบผ่านข้อเขียนลงทะเบียนเพื่อยืนยันสอบสัมภาษณ์

20 - 27 มิถุนายน 2566

สอบสัมภาษณ์ (ออนไซต์)

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566

ประกาศผลสอบ

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดโครงการ

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

16 - 20 กรกฎาคม 2566

ประกาศเรียกผู้สอบผ่านอันดับสำรอง

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

การเปลี่ยนประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ:    กำหนดการการรับสมัครและการดำเนินงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสถานการณ์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางวาย.เอฟ.ยูจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)
68/958 หมู่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796 | โทรศัพท์มือถือ 061 475 0427
E-mail: yfuth_27@learning-inter.org | line OA: @yfuth
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)