News

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 (ปี 2022 - 2023) Update 1 July 2021
1 Jul 2021

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 (ปี 2022 - 2023) Update 1 July 2021

YFU High School Exchange Program 2022-2023
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 (ปี 2022-2023)

Update 1 กรกฏาคม 2564

ระเบียนการรับสมัครและสอบคัดเลือก และใบสมัคร สามารถ Download ได้ที่ Click

 • สามารถเปิดไฟล์ “ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 ปี 2022-2023"   นี้ด้วยโปรแกรม Acrobat 7.0 หรือสูงกว่า
 • กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร
 • วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะไม่พิจารณาใบสมัคร  หากนักเรียนกรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน, คุณสมบัติไม่ตรงกับประเทศที่รับสมัคร (วัน-เดือน-ปีเกิด หรือ ผลการเรียน) และสำเนาใบรายงานผลการเรียนไม่ครบ 2 ปีย้อนหลัง
 • ผู้ปกครองและนักเรียน ที่จะสมัครสอบ รุ่นที่ 25 กรุณาติดต่อที่ yfuth_25@learning-inter.org หรือ line OA @yfuh หรือ 098 018 9925 (ระหว่างเวลาทำการ)

 

วิธีการสมัครสอบ

 • สมัครออนไลน์ –   มีขั้นตอนดังนี้
         1. ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ  ชื่อบัญชี บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด  เลขที่ 058 004 3297 
         2. กรอกข้อมูลใบสมัครที่ http://yfuth.learning-inter.org/application หรือ click พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินและผลการเรียนปี 2562-2563
         3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ้วน จะดำเนินการส่งบัตรประจำตัวสอบและรายละเอียดให้ท่านทางอีเมล
 • ศูนย์ตรง ณ ศูนย์รับสมัครทั่งประเทศ – สมัครสอบและชำระเงิน ณ ศูนย์รับสมัครโดยตรง (ดูรายละเอียดหน้า 9-11 )
 • วาย.เอฟ.ยู. จะแจ้งกำหนดเวลาสอบและขั้นตอนการสอบข้อเขียนออนไลน์ให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยขณะนี้   วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครทุกท่าน สมัครสอบด้วยวิธีออนไลน์

 

ประเทศที่เปิดรับสมัคร

Argentina อาร์เจนตินา     Austria ออสเตรีย     Belgium-Dutch เบลเยี่ยม-ดัตช์     Belgium-French เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส    Canada แคนาดา    Chile ชิลี    China จีน    Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก     Estonia เอสโตเนีย     Finland ฟินแลนด์     France ฝรั่งเศส      Germany เยอรมนี     Hungary ฮังการี     Italy อิตาลี     Japan ญี่ปุ่น     Latvia ลัตเวีย     Netherlands เนเธอร์แลนด์     Norway นอร์เวย์     Paraguay ปารากวัย     Poland โปแลนด์     Romania โรมาเนีย     Switzerland สวิตเซอร์แลนด์     UK สหราชอาณาจักร     USA สหรัฐอเมริกา

 

กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 • รับสมัคร                                                                            บัดนี้ - 4 สิงหาคม 2564  
 • สอบข้อเขียน ออนไลน์                                                         8 สิงหาคม 2564  
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน                                                       11 สิงหาคม 2564  
 • ผู้สอบผ่านข้อเขียนลงทะเบียนยืนยันการสอบสัมภาษณ์         11-18 สิงหาคม 2564.
 • สอบสัมภาษณ์ (ออนไซต์หรือออนไลน์ขึ้นกับสถานการณ์)      22 สิงหาคม 2564
 • ประกาศผลสอบ                                                                    31 สิงหาคม 2564
 • ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ                               5 กันยายน 2564
 • รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ                              6 - 10 กันยายน 2564
 • ประกาศเรียกผู้สอบผ่านอันดับสำรอง                                    11 กันยายน 2564
 • การเปลี่ยนประเทศ                                                               17 กันยายน 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)

68/958  หมู่ 8  ซอยรัตนาธิเบศร์ 28  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796
E-mail: yfuth_25@learning-inter.org | Facebook.com/YFUThailandOffice | line id: yfuth
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี  08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)